Bieżące zapowiedzi

54 numer Liderów Innowacyjności

W dziale pobierania plików znajdą Państwo numer 54 Liderów Innowacyjności,

a w nim:

 1. Niedościgniony wzór samorządowca
  Lista dokonań i zasług prezydenta Rzeszowa jest bardzo długa. W ciągu zaledwie kilkunastu lat Tadeusz Ferenc powiększył miasto dwukrotnie, przekształcając je w polską stolicę innowacji. Obdarzony wyjątkową charyzmą, wybitny samorządowiec, posiada niezwykły dar zjednywania sobie ludzi dla konsekwentnej realizacji wizjonerskich planów i zamierzeń. Z niebywałą skutecznością łączy współpracę samorządu z biznesem i nauką.
 2. Duży może znacznie więcej
  Z każdym rokiem rośnie satysfakcja mieszkańców nowych dzielnic Rzeszowa z rozszerzenia granic miasta, powiększonego dwukrotnie w ciągu 11 lat. Z badań przeprowadzonych w drugiej połowie kwietnia przez socjologów z Uniwersytetu Rzeszowskiego wynika, że prawie 90 proc. respondentów jest bardzo zadowolona z tych decyzji. Na terenach dawnych sołectw wyrosły nowoczesne osiedla z doskonale rozwiniętą infrastrukturą, w którą rzeszowski samorząd zainwestował ponad 800 mln zł.

... Zapraszamy do pobierania.

[plik do pobrania]

53 numer Liderów Innowacyjności

W dziale pobierania plików znajdą Państwo numer 53 Liderów Innowacyjności,

a w nim:

 1. Operatorzy sieci kablowych rozwijają cyfrową Polskęmatów
  Operatorzy sieci kablowych rozpoczynali od oferowania dostępu do telewizji, ale bardzo szybko zaczęli rozwijać inne usługi, stając się pełnoprawnymi uczestnikami polskiego rynku telekomunikacyjnego. Dzięki inwestycjom i umiejętnemu wykorzystywaniu własnej przewagi technologicznej, dają swoim klientom więcej wartości, stawiając tradycyjnym operatorom kolejne wyzwania. Operatorzy sieci kablowych odgrywają kluczową rolę w realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej, a ich usługi, przede wszystkim internet, przekładają się na wymierny wzrost polskiego PKB. Vectra to drugi w kraju operator tych sieci, którego cechą jest umiejętne łączenie rozwoju organicznego z rozwojem poprzez konsolidację rynku. Oprócz bogactwa oferty wyróżnikiem Vectry jest rozwijanie posiadanej infrastruktury, której możliwości wykraczają poza bieżące potrzeby klientów.
 2. Liczą się konkretne propozycje
  Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z największych partnerów biznesowych Polski na kontynencie azjatyckim. Obroty handlowe utrzymują się na wysokim poziomie i stale rosną. W przyszłości spodziewany jest dalszy wzrost wymiany handlowej i usługowej szczególnie w dziedzinie kultury i turystyki oraz intensywny rozwój współpracy inwestycyjnej i gospodarczej. O dwustronnych relacjach i korzyściach z wzajemnego partnerstwa rozmawiamy z J.E.Yousifem Issa Al Sabrim, ambasadorem ZEA w Warszawie (n.z.).
 3. Podążać za wyzwaniami
  Legnica to inteligentne miasto z aspiracjami subregionalnego ośrodka o dużym potencjale gospodarczym i rozwojowym. Wyróżnia się konkurencyjnością w świadczeniu nowoczesnych usług publicznych, teleinformatycznych i komunikacyjnych oraz atrakcyjnością rynku pracy. Należy do elitarnego grona smart city do 100 tys. mieszkańców. Jest miastem przyjaznym dla mieszkańców, inwestorów i biznesu, którym od 16 lat zarządza prezydent Tadeusz Krzakowski (n.z.).
 4. LIFE na starcie, nowy nabór
  Sukces w tegorocznym naborze wniosków do unijnego programu LIFE będzie zależał od ich dobrego przygotowania. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty przyrodnicze, realizowane na obszarach Natura 2000, które promują najlepsze praktyki w tym zakresie oraz pilotażowe w ochronie środowiska, testujące nowatorskie technologie w rozwiązywaniu istotnych dla Europy i świata problemów środowiskowych i klimatycznych. O dotację może aplikować każdy podmiot, którego projekt odpowiada kryteriom ustalonym przez Komisję Europejską.

... I wiele innych ciekawych tekstów. Zapraszamy do pobierania.

[plik do pobrania]

52 numer Liderów Innowacyjności

W dziale pobierania plików znajdą Państwo numer 52 Liderów Innowacyjności,

a w nim:

 1. Szybki internet w każdej szkole%3F U nas to możliwe
  Z JANUSZEM KOSIŃSKIM, PREZESEM INEA SA, ROZMAWIA JERZY PAPUGA.
 2. Duże pieniądze do wzięcia z programu LIFE
  Projekty promujące najlepsze praktyki w ochronie przyrody i klimatu, a także testowanie innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do rozwiązywania istotnych problemów w zakresie ochrony środowiska i klimatu, mogą liczyć na dofinansowanie z unijnego programu LIFE. Jego budżet na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek. Od jakości i liczby zgłoszonych wniosków, zależy jaka kwota trafi z tej puli do polskich podmiotów. O zbliżającym się naborze rozmawiamy z dr. inż. Kazimierzem Kujdą, prezesem zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Dzień Informacyjny LIFE 2017
  Warunki i zasady finansowania projektów środowiskowych i przyrodniczych w ramach tegorocznego naboru wniosków do Programu LIFE zostaną szczegółowo omówione podczas Dnia Informacyjnego LIFE 2017, na który zaprasza Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja ekspertów i praktyków, w tym potencjalnych wnioskodawców, którzy planują realizację takich przedsięwzięć, odbędzie się 25 kwietnia w Warszawie (Sangate Hotel Airport %3F dawny hotel Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32).
 4. Eksperymentalne łączenie sztuki inżynierskiej
  Tereny zurbanizowane w dużych aglomeracjach, wypełnione gęstą zabudową, pozbawione zieleni i cieków wodnych, narażone są na występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Susze i powodzie zdarzają się w nich coraz częściej. Wystarczy ulewa, aby miejskie ulice zamieniły się w rozlewiska lub rwące potoki. Kompleksowe rozwiązania porządkujące gospodarkę wodną, zintegrowane z adaptacją przestrzeni miejskiej do zmian klimatu, mogą skutecznie zapobiec groźnym skutkom.

... I wiele innych ciekawych tekstów. Zapraszamy do pobierania.

[plik do pobrania]

51 numer Liderów Innowacyjności

W dziale pobierania plików znajdą Państwo numer 51 Liderów Innowacyjności,

a w nim:

 1. Operatorzy sieci kablowych inwestują w innowacje
  Operatorzy sieci kablowych dają klientom więcej wartości niż tradycyjni operatorzy i napędzają innowacyjność gospodarki. Od lat inwestujemy w rozwój sieci i produktów, dzięki czemu możemy oferować klientom więcej, gwarantując dostęp do innowacyjnych usług najwyższej jakości %3F Mówi frans-willem de kloet, prezes upc polska.

... I wiele innych ciekawych tekstów. Zapraszamy do pobierania.

[plik do pobrania]

50 numer Liderów Innowacyjności

W dziale pobierania plików znajdą Państwo numer 50 Liderów Innowacyjności,

a w nim:

 1. MEDIA HUB ŁĄKOWA 29
  (Z Jackiem Kobierzyckim, dyrektorem generalnym TOYA , rozmawia Jerzy Papuga)Łódzka TOYA od początku swego istnienia jest firmą polską a dziś zajmuje piąte miejsce wśród operatorów sieci kablowych w Polsce. Niedawno obchodziła 25 lat istnienia. Została założona w 1990 roku przez kilku łódzkich pasjonatów elektroniki, absolwentów Politechniki Łódzkiej, w tym Jacka Kobierzyckiego, który aktualnie pełni funkcję dyrektora generalnego
  TOYA sp. z o.o.
 2. Prezydent dotrzymuje słowa i wyborczych obietnic
  Systematyczna i skuteczna realizacja obietnic wyborczych decyduje o wiarygodności prezydenta Płocka. Ze składanych deklaracji Andrzej Nowakowski wywiązuje się z niezwykłą konsekwencją. Mieszkańcy to doceniają i zaufanie do prezydenta miasta rośnie z każdym rokiem. Na drugą kadencję został wybrany już w pierwszej turze. Ze znaczącą przewagą pokonał sześciu konkurentów, w tym swojego poprzednika z PiS, który przez osiem lat obiecywał mieszkańcom budowę linii tramwajowej w Płocku.

... I wiele innych ciekawych tekstów. Zapraszamy do pobierania.

[plik do pobrania]

Więcej artykułów…